Načelnik službe Glavna sestra
Sredanović dr Gordana,
specijalista ginekologije i akušerstva

Sanja Gavrić
 

INFO PULT - za pacijente
Apartman
 
Telefon: 053/241-022, lokal 243
   
Služba za ginekologiju i akušerstvo
 

Služba je organizovana u dvije organizacione cjeline:

- Ginekologija sa patologijom trudnoće

- Porodilište

Pacijenti se primaju u dvije odvojene prijemne ambulante, ginekološka i prijem trudnica, koje rade 24h.

Odsjek ginekologije se bavi:

-prevencijom (kolposkopija, PAPA, kontracepcija, savjeti, UZ pregledi, HSG, laparoskopska eksploracija, eksplorativna laparotomija, dijagnostičke intervencije-biopsija grlića, eksplorativna kiretaža), i

- liječenjem ginekoloških oboljenja (medikamentozno i operativno).

Patologija trudnoće se bavi praćenjem i čuvanjem trudnoća koje su ugrožene zbog stanja ploda ili stanja majke.

 Pacijenti za hladni operativni program se naručuju, a njihova preoperativna priprema se obavlja ambulantno, u nadležnim domovima zdravlja.

Lista čekanja za operativne zahvate do 30 dana, zavisno od nalaza pacijenta i menstrualnog ciklusa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 540.


   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Radivoje Katanić
specijalista ginekologije i akušerstva
Prim. dr Zlatan Marković
specijalista ginekologije i akušerstva
Jerinić-Stajić dr Gordana
specijalista ginekologije i akušerstva
Perić-Zovko dr Jovanka
specijalista ginekologije i akušerstva
Prodanović–Radić dr Dragana
specijalista ginekologije i akušerstva
Radmanović dr Georgije
specijalista ginekologije i akušerstva
Miličević dr Mladen
doktor medicine na specijalizaciji
Nogo dr Jelena
doktor medicine na specijalizaciji
Kuprešak dr Đuro
doktor medicine na specijalizaciji
Todorović dr Dejan
doktor medicine
   

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]