Načelnik službe Glavna sestra
Njegomirović Tufegdžić dr Jelena,
specijalista oftamologije

Svjetlana Vasiljević
 

   
Služba za oftamologiju
 

Služba za očne bolesti sastoji se iz očne ambulante, prijemnog odjeljenja, ortoptičko-pleoptičko-strabološkog kabineta, te jedne operacione sale.

Rad ambulante je od 07:00-15:00 časova. Od 15:00-07:00 časova, rad službe je pokriven pripravnošću doktora.

Za prijem pacijenta neophodno je imati bolničku uputnicu, medicinsku dokumentaciju te nalaze iz ranijeg perioda. Ako se pacijent operativno tretira neophodno je imati Se, KKS, ŠUK, urea, kreatinin, VK, VZ, trombociti, PA pulmo, EKG, pregled i mišljenje interniste.

Obavljamo kompletan oftalmološki pregled; visus-vidna oštrina, mjerenje očnog pritiska aplanacionom i impresionom metodom i FOU (pregled fundusa). 

U službi se obavljaju sljedeće usluge iz tipa operativnog tretmana:

Lokalna anestezija:

chalazion, xantelasma, atheroma, manji entropium, trychiasis te veruckae, ectropium.

Opšta anestezija:

Strabološke operacije, opsežnije plastike kapaka, te TU kapaka i periocularnog područja.

Rade se još zahvati na sočivu: ECEC cum irydectomia basalis, kryoekstarctio cataractae ab externo cum irydectomia basalis, operacije glaucoma (trepanotrabefulecthomia, te cyklokrioanemisatio), operacije pterygiuma, perforativne i penetrantne povrede oka.

Rade se i operacije cataractae sa ugradnjom IOL-a.

 Opis poslova u strabološkom kabinetu:

U strabološkom kabinetu (kabinetu za ortoptiku i pleoptiku) rade se usluge dijagnostike, liječenja, rehabilitacije strabizma i ambliopija, kao i svi sistematski-preventivni pregledi predškolske i školske djece.

Sprovodi se defektološka rehabilitacija (vježbe-tretman) lica sa oštećenjem vida, ortoptička terapija kod različitih oblika strabizma i poremećaja binokularnog  vida, pleoptička terapija kod funkcionalne slabovidosti.

Specijalističke preglede obavlja dr specijalista oftalmolog-strabolog.

Dipl. defektolog-tiflolog kao član tima učestvuje u defektološkoj dijagnostici i ranom otkrivanju slabovidosti i razrokosti kod djece u najranijem uzrastu (prevencija) i sprovodi defektološku rehablitaciju.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022, lokal 580.

   
Doktori u službi:
 
Prim. mr med. Radmila Čizmović Pavlović
specijalista oftalmolog-strabolog
Perić-Lazić dr Ljubica
specijalista oftalmolog
Petrović dr Tanja
specijalista oftalmolog
Mastilović dr Nikola
specijalista oftalmolog
Pavlović dr Zorana
specijalista oftalmolog
Cvijetić dr Davor
specijalista oftalmolog

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]