Načelnik službe Glavna sestra
Račić dr Marko,
specijalista urologije

Slađana Đukanović
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 263
   
Služba za urologiju
 

Služba urologije funkcioniše kao jedinstvena cjelina.

Radno vrijeme ambulante je od 09:00-15:00 časova (ponedjeljak, srijeda i petak).

Srijedom se rade i procedure iz endourologije.

Utorkom i četvrtkom prijemi i pregledi se vrše samo u urgentnim slučajevima.

Prijem za operativni program je do 9h.

Način pripreme za pacijenta za zdravstvene zahvate obuhvata: prijem na odjeljenje, dan ili dva prije operativnog zahvata, kompletna laboratorijska dijagnostika (KS, ŠUK, urin, urea, kreatinin, FK, PA-pluća, EKG) i pregled interniste i anesteziologa.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona: 053/241-022, lokal 560.


 


   
Doktori u službi:
 
Gojković dr Staša
specijalista urologije
Cvijanović dr Dragan
specijalista urologije
Čumić dr Dragan
specijalista urologije
Benco dr Milan
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]