Načelnik službe Glavna sestra
Adžić dr Svjetlana,
specijalista infektologije

Danijela Kuzmić
 

   
Služba za infektologiju
 

INFEKTOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA U 2015. GODINI

Tokom 2015. godine Služba za infektologiju JZU Bolnica ,,Sv. apostol Luka'' Doboj registrovala je 2900 pregleda pacijenata. Kroz bolnički stacionirani tretman prošlo je 354 pacijenta što ukazuje na povoljnu infektološkusituaciju. 
Bilo je samo 19 teških pacijenata koji su dalje liječenje nastavili u UKC RS Banja Luka, a u Službi su preminula tri pacijenta. 
U prvom kvartalu 2015. Godine zabilježena je jedina epidemija u toj godini. Radilo se o epidemiji morbila kada je u Službi liječeno 187 pacijenata od čega 54 stacionarno.

***


U okviru službe svakodnevno se obavlja liječenje pacijenata, rade se  pregledi i  provodi antirabična zaštita.

Prijem pacijenata se vrši od 00-24h, gdje je radno vrijeme od 07h do 15h, a od 15h do 07h narednog dana pokriveno pripravnošću i dežurstvima.

Pružanje usluga vrši se uz uputnicu primarne zaštite.

O načinu pripreme za lumbalnu i abdominalnu punkciju pacijent dobija informaciju pred intervenciju.

Pripreme za ostale zdravstvene zahvate obavljaju se uz preporuku matičnog odjeljenje.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 430


   
Doktori u službi:
 
Gostić dr Nevena
specijalista infektologije
Jaćimović dr Milomir
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]