Načelnik službe Glavna sestra
Mr sci. med. dr Rajkica Bambulović Petrović,
spec. interne medicine i subspecijalista gastroenterohepatologije

Ana Ćućić
 

   
Internistička služba
 
INFORMACIJA

SVI PACIJENTI KOJI SE NARUČUJU ZA PREGLED U INTERNISTIČKOJ SLUŽBI, INFORMACIJU O TERMINU ZA PREGLED MOGU DOBITI NA BROJ 053 221 501

 

Internistička služba podijeljena je na sljedeće organizacione jedinice:
Odsjeci: Ambulante:
- Odsjek opšte interne medicine i - Prijemna internistička ambulanta
- Odsjek onkologije - Konsultativno-specijalistička ambulanta (internistička i subspecijalistička ambulanta)
  - Ambulanta za funkcionalnu dijagnostiku (Holter krvnog pritiska, 24 h EKG holter monitoring, ergometrijski test i ehokardiografija).
   
   

Internistička služba raspolaže sa 78 kreveta (70 kreveta Odsjek opšte interne medicine, 8 kreveta Odsjek onkologije).

Služba putem stacionarnog bolničkog liječenja i konsultativno-specijalističke zaštite pruža zdravstvene usluge sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. Na subspecijalističkom nivou pružaju se usluge iz oblasti kardiologije, endokrinologije, gastroenterohepatologije, reumatologije za hospitalizovane i ambulantno tretirane pacijente. Onkološke usluge pružaju se samo za hospitalizovane pacijente koji su prethodno pregledani na Onkološkom konzilijumu.

Radno vrijeme: Prijemna internistička ambulanta 00:00 do 24:00 h

Za pregled u prijemnoj internističkoj ambulanti potrebna je uputnica za bolničko liječenje izdata od strane porodičnog ljekara.

Konsultativno-specijalističke ambulante 07:00 do 15:00 h

Za pregled u konsultativno specijalističkoj-subspecijalističkoj ambulanti potrebna je uputnica za specijalistički pregled interniste ili određenog subspecijaliste izdata od strane porodičnog ljekara. Poželjno je da pacijenti za konsultativno specijalističke preglede imaju svježe laboratorijske nalaze i medicinsku dokumentaciju ako su ranije liječeni.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022,  lokal 313

   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Simo Antonić
specijalista interne medicine
Tomanić dr Marina
specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije
Radojčić dr Mirjana
specijalista interne medicine
Trifunović dr Brano
specijalista interne medicine
Adžić dr Marko
specijalista interne medicine-kardiolog
Đekić-Matković dr Nataša
specijalista interne medicine, subspecijalista onkologije
Nikolić dr Olivera
specijalista interne medicine
Vasić-Čupić dr Nada
specijalista interne medicine
Živak dr Dobrivoje
specijalista interne medicine-kardiolog
Cicović-Pajunović dr Jadranka
specijalista interne medicine
Čelik dr Radenko
specijalista interne medicine-kardiolog
Plivčević dr Aleksandra
specijalista interne medicine
Filipović-Subotić dr Nataša
doktor medicine na specijalizaciji
Blagojević dr Milan
doktor medicine na specijalizaciji
Milekić dr Jovana
doktor medicine na specijalizaciji
Stanković  dr Mišo
doktor medicine na specijalizaciji
Kapetanović dr Vesna
doktor medicine
Panić dr Goran
doktor medicine
Stanković dr Mirna
doktor medicine
Milićević dr Milan
doktor medicine
Bandić Milovac dr Milenka
doktor medicine
Kuprešak dr Slađana
doktor medicine
Lazić dr Ozrenka
doktor medicine
   
   

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]