Načelnik službe Glavni tehničar
Prim. dr Kovačević Vjekoslav,
specijalista neuropsihijatrije

Ljubiša Lazić
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 350
   
Služba za psihijatriju
 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti  na broj telefona 053/241-022, lokal 350.


   
Doktori u službi:
 
Prim. dr Nunić Vesna
specijalista neuropsihijatrije
Hadžiibrahimović dr Ferhad
specijalista neuropsihijatrije
Jović dr Verica
specijalista dječije psihijatrije
Popović dr Branimir
doktor medicine na specijalizaciji
Stančetić dr Miloš
doktor medicine na specijalizaciji
Đenić dr Radovan
doktor medicine na specijalizaciji

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]