Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Milojko Stojanović,
specijalista pneumoftiziologije

Spomenka Đuranović
 

INFO PULT - za pacijente
Telefon: 053/241-022, lokal 570
   
Služba za pulmologiju
 

Služba za plućne bolesti zbrinjava bolesnike iz oblasti pulmologije i ftiziologije na regiji Doboj. Služba pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu oboljelima od astme, HOPB, akutnih zapaljenskih oboljenja pluća, malignih bolesti pluća, tuberkuloze kaoi i drugih bolesti vezanih za plućnu patologiju 24h dnevno.

Služba je organizovana u dva odsjeka i to:

- Odsjek za pulmologiju i

- Odsjek za medicinsku tuberkulozu

Pored stacionarnih usluga služba posjeduje kabinet za funkcionalnu spirometrijsku dijagnostiku kao i bronhoskopski kabinet.

Za pregled u ambulanti je potrebna uputnica od strane porodičnog ljekara.

Prijemna ambulanta radi 24h dnevno i za pregled kod specijaliste pneumoftiziologa se ne treba naručivati.

Za konsultativne preglede postrebna je uputnica dokora porodične medicine, a  poželjno je da pacijenti koji dolaze na pregled imaju urađene laboratorijske analize krvi i RTG snimak pluća kao i medicinsku dokumentaciju o dosadašnjem liječenju.

   
Doktori u službi:
 
Gospić dr Brankica
specijalista pneumoftiziolog
Stjepanović dr Rada
specijalista pneumoftiziolog
Rakić – Panić dr Marina
specijalista pneumoftiziolog
Mitrović dr Neđo
specijalista pneumoftiziolog
Čumić dr Vinka
specijalista pneumoftiziolog
Borovčanin dr Željana
doktor medicine

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]