Načelnik službe Glavna sestra
Prim. dr Marina Ćuković
specijalista kliničke biohemije

Saša Okolić
Diplomirani ing. laboratorijske dijagnostike

INFO PULT - za pacijente
1.
2.
3.
DOUBLE TEST, FORMULAR I INFORMACIJE
 
Služba za kliničko biohemijsku dijagnostiku
 
SLUŽBA ZA KLINIČKO-BIOHEMIJSKU DIJAGNOSTIKU
 

Služba za kliničko-biohemijsku dijagnostiku na raspolaganju je internim i eksternim korisnicima laboratorijskih usluga 24 časa dnevno. Laboratorij obavlja analize iz oblasti biohemije, hematologije, hemostaze i imunohemije.

INTERNI KORISNICI LABORATORIJSKIH USLUGA 

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku prijem biološkog materijala za laboratorijske pretrage internim korisnicima vrši se od ponedjeljka do petka, od 7:15 do 10:00 časova uz odgovarajuću bolničku uputnicu za laboratorijske pretrage. Krajnji izveštaji ispitivanja preuzimaju se od 14:30 do 15:00 časova svakog radnog dana.

EKSTERNI KORISNICI LABORATORIJSKIH USLUGA

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku uzorkovanje biološkog materijala za laboratorijske pretrage eksternim korisnicima vrši se od ponedjeljka do petka, od 7:15 do 9:00 časova uz odgovarajuću specijalističku uputnicu za laboratorijske pretrage. Krajnji izvještaji ispitivanja preuzimaju se od 14:00 do 15:00 časova svakog radnog dana.

HITNI LABORATORIJ 

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku prijem i uzorkovanje biološkog materijala za hitne laboratorijske pretrage vrši se 24 časa dnevno. Krajnji izvještaj ispitivanja, za hitno analizirane uzorke, preuzimaju se u periodu od 30 do 60 minuta nakon obavljenog prijema ili uzorkovanja uzorka, zavisno od vrste traženih analiza. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 053/241-022,  lokal 321.

Novi parametri uvedeni u rad Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku 

U Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku JZU Bolnice Doboj od februara 2016. godine dostupne su nove imunohemijske analize za dijagnostiku autoimunih bolesti:

 1. ANA Detect ELISA - uz uput porodičnog ljekara
 2. Anti – MPO (p-ANCA) ELISA – uz uput porodičnog ljekara
 3. Anti – PR3 (c ANCA) ELISA – uz uput porodičnog ljekara
 4. Anti - dsDNA Screen ELISA – uz uput porodičnog ljekara
 5. Anti - Cardiolipin IgG ELISA – puna cijena
 6. Anti – Gliadin screen ELISA – puna cijena
 7. Anti – CCP ELISA – puna cijena
 8. Calprotection ELISA – puna cijena
 9. Anti – Jo-1 ELISA – puna cijena
 10. Anti Scl-70 ELISA – puna cijena
 11. AST-o – uz uput porodičnog ljekara
 12. C3 – uz uput porodičnog ljekara
 13. C4 – uz uput porodičnog ljekara
 14. RF KVANTITATIVNO – uz uput porodičnog ljekara
 15. Antit. na humanu tkivnu transglutaminazu IgA – puna cijena
 16. Antit. na humanu tkivnu transglutaminazu IgG – puna cijena

Analize uz napomenu " puna cijena" nije moguće ostvariti uz uput porodičnog ljekara. Za navedene analize se plaća cijena predviđena važećim cjenovnikom za neosigurana lica JZU Bolnice Doboj.

   
Doktori u službi:
 
Živanović dr Stojanka
specijalista medicinske biohemije
Olja Jović-Đokanović
doktor medicine
 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]