Direktor    
Doc. dr sci. med. Milorad Živković, spec. ginekologije i akušerstva

Rođen je 1963. godine u Mrkonjić Gradu.
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a magistrirao i doktorirao u Banjoj Luci.
Po završetku fakulteta, od 1989. godine, pa naredne 4 godine, radio je kao ljekar u Domu zdravlja Doboj, a potom prvo kao specijalizant i od 1997.godine kao specijalista u Bolnici u Doboju, sve do 2003. godine.
Obavljao je poslove nacionalnog koordinatora za reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj i člana i predsjednika Savjeta za demografsku politiku RS.
Na izborima 2000. godine izabran je za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Nakon toga, od 2002. godine je u tri mandata bio poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, od toga dva mandata član Kolegija PDPSBiH.
Od 2017. godine je v.d. direktora u JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj.

 

Politika kvaliteta

JZU bolnica „Sveti apostol Luka“ u Doboju, po namjeni i organizaciji predstavlja zdravstvenu ustanovu regionalnog tipa, koja obezbjeđuje stacionarnu i konsulatativno specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i dijelom tercijarnog nivoa za približno 270 000 stanovnika u osam opština dobojske regije.

Bolnica je prvi referalni nivo u zdravstvenom sistemu koji savremena dostignuća medicinske struke stavlja u službu zdravlja građana koordinisanim djelovanjem sa domovima zdravlja, kao i višim referalnim nivoom - Kliničkim centrom u Banjoj Luci i drugim zdravstvenim ustanovama u širem okruženju.

Vrijednosti JZU bolnica u Doboju su: opredijeljenost reformskim procesima, praćenje i praktična primjena principa savremene medicinie, profesionalizam, timski rad i posvećenost pacijentima.

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]