Služba interne revizije    
Markočević Ljilja, dipl. ekonomista

Svrha službe jeste da pruži nezavisno i objektivno uvjeravanje i konsultantske usluge, sa ciljem unapređenja poslovanja bolnice. Interna revizija pomaže bolnici da ostvari svoje ciljeve kroz sistematičan i disciplinovan pristup u ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.

 
O službi
 

Interna revizija je nezavisna samostalna funkcija koja ispituje i ocjenjuje aktivnosti poslovanja bolnice i koja pomaže rukovodstvu i Upravnom odboru bolnice u efikasnom izvršavanju njihovih obaveza, vršeći analize i procjene i dajući preporuke i savjete u vezi sa aktivnostima koje revidira.

Sve informacije vezane za službu interne revizije se mogu dobiti na telefon:

Šef službe: 053/241-022 lokal 16


 


 

 

Flash info

Izuzetno nam je bitno da naši korisnici/pacijenti budu kvalitetno informisani, ali je isto toliko važna i povratna informacija o kvalitetu pruženih usluga. Zajedno, uz dobru komunikaciju, možemo poboljšati i unaprijediti pružanje usluga i iste postavljati na više nivoe kvaliteta.

Postavljajte pitanja, šaljite nam komentare, otvoreni smo za sugestije i prijedloge.

Izaberite jezik:

 

Kontakt podaci

Preduslov za pružanje dobre zdravstvene usluge jeste povjerenje koje se, između ostalog, gradi i dobrom komunikacijom između pacijenata i zdravstvene ustanove.

Adresa: Pop Ljubina bb, 74000 Doboj.
Telefon: + 387(0)53-241-022
Sekretar: + 387(0)53-241-943
Faks + 387(0)53-242-799
E-mail: [email protected]